יום שלישי, 17 במאי 2011

פתרון תשבץ הממדים

הנה פתרון תשבץ הממדים שפרסמתי בהקשר לשיעור מספר 3: ממדים.
המורה,
שלמה יונה

תשבץ ממדים

הפכים ויחידות

1
מ
י
2
ל
י
ג
ר
מ
י
3
ד
4
מ
ט
5
ש
צ
6
ס
7
ק
י
ל
ו
ג
ר
8
מ
נ
י
נ
א
י
ת
מ
9
מ
ט
ר
ר
ב
ו
ע
ל
א
ט
י
10
מ
י
ק
ר
ו
ג
ר
11
מ
מ
מ
ר
י
ט
ט
12
כ
13
ק
צ
ר
14
ר
ח
ב
ר
ד
15
נ
מ
ו
כ
16
נ
מ
נ
ט
17
ק
י
ל
ו
מ
ט
ר
ט
מ
18
א
נ
ג
ס
ט
ר
ו
מ
ר
מאוזן
1. אלפית הגרם
7. אלף גרם
9. יחידת שטח
10. מיליונית הגרם
13. ההפך מארוך
14. ההפך מצר
15. ההפך מגבוה
17. אלף מטרים
18. עשירית הננומטר
   
מאונך
2. דצימטר מעוקב
3. יש בדיוק עשר יחידות כאלה במטר
4. ההפך מריק
5. המרחק שאור יעבור בריק במשך שנה אחת
6. יש בדיוק מאה יחידות כאלה במטר
8. יש בדיוק אלף יחידות כאלה במטר
11. יש בדיוק מיליון יחידות כאלה במטר
12. ההפך מקל
16. יש בדיוק מיליארד יחידות כאלה במטר
17. ההפך מגדול

אין תגובות:

פרסום תגובה