יום שישי, 20 במאי 2011

פתרון תשבץ המשימה לשיעור מספר 7

זהו פתרון התשבץ שפרסמתי לטובת חזרה על המושגים שלמדנו בשיעור מספר 7. אני מציע לכם להשתמש בפתרון רק כדי לבדוק את עצמכם ולא להתפתות ולהציץ בו לפני שניסיתם לפתור בעצמכם. כדאי לכם להיעזר ברשימות של שיעור מספר 7 בפתרון ולקרוא אותן מחדש במקום להציץ בתשובות.


המורה,
שלמה יונה
משמעויות החיבור ושתי משמעויות חיסור

1
א
ר
2
כ
3
מ
ח
ו
ב
ר
י
מ
ח
ע
נ
4
פ
ל
ו
ס
ו
ר
5
ס
ט
ט
י
כ
6
ה
פ
ר
ש
ו
פ
7
מ
ח
ו
ס
ר
8
ד
י
נ
9
מ
י
10
ג
ר
י
ע
ה
י
נ
ו
ס
מאוזן
3. האיברים שאותם מחברים בתרגיל חיבור
4. לסימן החיבור קוראים
5. לחיבור שבו סכום האיברים בתחילת הסיפור ובסופו זהה קוראים חיבור...
6. תוצאה של תרגיל חיסור
7. האיבר בתרגיל חיסור שממנו מחסרים
8. לחיבור שבו סכום האיברים בתחילת הסיפור קטן מסכום האיברים בסופו של הסיפור קוראים חיבור...
10. חיסור שבו מוציאים/אוכלים/לוקחים... חלק מהשלם מכונה חיסור של ...
   
מאונך
1. מספר פעולות החשבון הבסיסיות
2. תפקידה של המילה "עגבניות" בביטוי "ארבע עגבניות"
3. האיבר בתרגיל חיסור שאותו מחסרים
5. תוצאה של תרגיל חיבור
6. חיסור שבו מפרידים בין קבוצות מכונה חיסור של ...
9. לסימן החיסור קוראים

אין תגובות:

פרסום תגובה