יום שישי, 20 במאי 2011

תשבץ לחזרה על שיעור מספר 7 -- משמעויות החיבור ושתי משמעויות של חיסור


לשם השעשוע ולטובת חזרה על המושגים שהשתמשנו בהם בשיעור מספר 7 הנה תשבץ לפתרון. את פתרון התשבץ אפרסם בקרוב. אני מציע לתלמידים לנסות ולפתור את התשבץ מבלי להציץ בפתרון ולהשתמש בו רק כדי לבדוק את עצמכם.המורה,
שלמה יונה


משמעויות החיבור ושתי משמעויות חיסור

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
מאוזן
3. האיברים שאותם מחברים בתרגיל חיבור
4. לסימן החיבור קוראים
5. לחיבור שבו סכום האיברים בתחילת הסיפור ובסופו זהה קוראים חיבור...
6. תוצאה של תרגיל חיסור
7. האיבר בתרגיל חיסור שממנו מחסרים
8. לחיבור שבו סכום האיברים בתחילת הסיפור קטן מסכום האיברים בסופו של הסיפור קוראים חיבור...
10. חיסור שבו מוציאים/אוכלים/לוקחים... חלק מהשלם מכונה חיסור של ...
   
מאונך
1. מספר פעולות החשבון הבסיסיות
2. תפקידה של המילה "עגבניות" בביטוי "ארבע עגבניות"
3. האיבר בתרגיל חיסור שאותו מחסרים
5. תוצאה של תרגיל חיבור
6. חיסור שבו מפרידים בין קבוצות מכונה חיסור של ...
9. לסימן החיסור קוראים

אין תגובות:

פרסום תגובה