יום שישי, 20 באפריל 2012

חציית קטע בסרגל ובמחוגה


חציית קטע
נתון קטע AB
עלינו לחצותו (למצוא את מרכז הקטע).

תיאור הבנייה


מנקודה A נחוג קשת במחוג כלשהו שגדול מחצי אורך הקטע AB.
מ-B נחוג קשת כשנשתמש באותו המחוג (באותו פישוק של רגלי המחוגה).                             
הקשתות נחתכות בנקודות K ו-L.
נחבר את הקטע KL.


נבחין שהקטע KL חוצה את הקטע AB בנקודה C.


קיבלנו שהקטעים AC ו-BC שווים ונרשום
BC = ACהמורה,
שלמה יונה


אין תגובות:

פרסום תגובה