יום שישי, 30 בדצמבר 2011

על הצורך במושגי יסוד


על הצורך במושגי יסוד  

[...] נלמד לחשוב ולהבין תופעות בעולם. לשם כך נשתמש במתמטיקה בכלל ובגיאומטריה בפרט כבמגרש משחקים וכמעבדה כדי ללמוד עקרונות ורעיונות שאותם נוכל להפעיל ולנסות על בעיות שונות בעולם. לפעמים התרגום מהמתמטיקה לבעיה בעולם וההיפך קלה ולפעמים היא קשה. [...] נפתח צורת חשיבה באמצעות תרבות ושפה כאשר המתמטיקה משמשת לנו גם כדגם וגם ככלי עבודה.

את המילים הללו שמעו התלמידים בשיעור המבוא של סדנת המתמטיקה וכן שמעו על אודות הסדנה ועל אודות המורה. 

עמוד מתוך הספר "יסודות" של אוקלידס
[להורים ולמורים: אפשר לקרוא על עקרונות ההוראה ברשימה הזאת ועל המורה ברשימה הזאת ועל הוראת גיאומטריה לתלמידי בית ספר יסודי בעזרת בניות בסרגל ובמחוגה ברשימה הזאת

שאלתי את התלמידים על אילו נושאים הם למדו ולומדים במתמטיקה ומדוע לדעתם הם לומדים את זה. שאלתי אותם על השימושים של מה שהם לומדים. השיחה קלחה ובמהלכה הרגלתי את התלמידים לכמה הרגלים תרבותיים בכתה בתקשורת שבינינו, כגון:
 • פנייה אל התלמידים בשמם הפרטי
 • חזרה על שמו של תלמיד שאמר דבר מה (תחת השימוש ב-"הוא" או ב-"היא") וחזרה על דבריו בניסוח שונה
 • ביאור מושגים
 • לשאול למה הכוונה כאשר אין מבינים למה הכוונה
 • להשתמש במונחים מדוייקים וברורים
 • השיחה אינה רק בין התלמידים לבין המורה אלא במליאה -- הדיון מונחה על ידי המורה
 • הסבר או מענה אינם מגיעים רק מהמורה: המורה מבקש או נותן רשות לתלמידים להסביר ולפרש לתלמידים אחרים
 • מותר, רצוי והכרחי לבקש הסברים
מתוך התייחסות לתמונה שבכתה שאלנו ממה הנושא של התמונה (מבנה בכפר יונה) מורכב, ואז ממה המרכיבים מורכבים עד שהגענו לחלקי יסוד. גם במהלך השיחה כשעלה מושג, ביקשתי להסביר אותו, ואז להסביר מושגים שהיו בשימוש בהסבר וכך הלאה -- עד שהבנו שיש צורך במושגי יסוד -- מושגים שאין מגדירים אותם אלא "מחליטים" או "מסכימים" עליהם ובאמצעותם אנחנו מגדירים ומסבירים את המושגים האחרים. יש כאלה בכל תחום.

סיפרתי לתלמידים שהנושא העיקרי בשיעורים שלנו הוא גיאומטריה וסיפרתי להם על מושגי היסוד בגיאומטריה:
 • נקודה
 • ישר
 • מישור
 • מרחב
הצעתי לתלמידים שמעוניינים לחפש הסברים והגדרות למושגים אלה בבית במילונים, בספרים, באינטרנט או אפילו לשאול הורים או מכרים. בשיעור הבא נעסוק בהם.התלמידים התבקשו להגיע לשיעורים הבאים עם מחברת משובצת, כלי כתיבה, סרגל, מחוגה ומד זווית.המורה,

אין תגובות:

פרסום תגובה