יום חמישי, 9 בפברואר 2012

השיעור ביום חלוקת התעודות מתקיים כרגיל

הודעה חשובה להורים ולתלמידים: 

הסדנה ביום חלוקת התעודות מתקיימת כרגיל.

נפגשים בכתה הקבועה עם השמע הצלצול שמבשר על סיום יום הלימודים.המורה,

אין תגובות:

פרסום תגובה