יום חמישי, 24 במאי 2012

משפחת המרובעים -- דפים לתלמידים


דפים לתלמידים לשיעור מספר 18: משפחת המרובעים

הגדרה:
מרובע הוא מצולע בעל ___________________ .
לפניכם מקבילית:
הגדרה:
מקבילית היא _____________ בעל שני זוגות של _______________ .
לפניכם מצולעים שונים. מצאו את אלה מביניהם שהן מקביליות. צבעו באדום את היקפן של  המקביליות שמצאתם.
האם ריבוע הוא מקבילית? נמקו.
האם מקבילית היא ריבוע? נמקו.
האם משולש הוא מקבילית? נמקו.
רשמו V על יד משפט נכון ו  X על יד משפט שגוי. נמקו.
כל טרפז הוא מרובע.
כל משולש הוא טרפז.
כל המלבנים הם מקביליות.
לא כל המקביליות הן ריבועים.
יש מקביליות שהן ריבועים.
כל המשולשים הם מצולעים.
הגדרה:
מלבן הוא ___________ ישרת זווית.
מדוע כל מלבן הוא מקבילית.
האם המשפט הבא הוא נכון? נמקו.
מלבן הוא מרובע בעל זוויות ישרות?
_______________________ .
לפניכם מספר מצולעים.
מצאו את אלה מביניהם שהם מלבנים.
צבעו את היקפי המלבנים שמצאתם בכחול.
האם ריבוע הוא מלבן?
האם מלבן הוא מקבילית?
סמנו  V ליד המשפטים הנכונים ו  X ליד המשפטים השגויים. נמקו.
כל המקביליות הן טרפזים.
מלבן הוא מקבילית.
יש מקביליות שאינן מלבנים.
כל הריבועים הם מלבנים.
למשולשים יש שש צלעות.
יש מלבנים שהם ריבועים.
כל המלבנים הם מקביליות.
כל המקביליות הן מלבנים.
הגדרה:
מעויין הוא מקבילית שוות צלעות.

מצאו את המעויינים מבין המצולעים הבאים.
צבעו את היקפיהם.
סמנו את המשפטים הנכונים ב  V ואת השגויים ב  X. נמקו.
כל הריבועים הם מעויינים.
כל המעויינים הם ריבועים.
כל מעויין הוא מקבילית.
כל מקבילית היא מעויין.
יש מלבנים שהם מעויינים.
לכל המעויינים זוויות חדות.
ריבוע הוא מעויין רק אם הוא נטוי.
מעויינים חייבים להיות נטויים.
כל המקביליות הן מרובעים.
יש מרובעים שהם טרפזים.
ריבוע נטוי הוא מעויין.
כדי שמקבילית תהיה מעויין על צלעותיה להיות שוות זו לזו.
משולשים אינם מרובעים.

המורה,

* השיעור מבוסס על ספר ההנדסה של המורה תלמה גביש

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה