יום שישי, 27 באפריל 2012

הגבהים במשולש


שיעור מספר 16: הגבהים במשולש


זהו השיעור הרביעי שעוסק בקווי הלוואי של המשולשים. כיסינו כבר בשיעורים הקודמים את התיכונים במשולש (שיעור מספר 13), את האנכים האמצעיים במשולש (שיעור מספר 14) ואת חוצי הזוויות במשולש (שיעור מספר 15). הפעם נעסוק בגבהים במשולש.

להורים ולמורים

בניית הגבהים מסובכת, כמו גם קביעת גודלם. כדי ללמד את הגבהים יש לחזור על הורדת אנך אל ישר מנקודה נתונה מחוץ לישר.

בניית גבהים של משולש חד זווית

נתון משולש חד זווית ABCצריך לבנות את גבהיו. לצורך תיאור הבניה נקבע שאחת הדרכים לשיום צלעות המשולש היא באותיות לטיניות קטנות, לפי הקדקוד שמול הזווית.
דוגמה:  מול A תמצא הצלע a
              מול B תמצא הצלע b
              מול C תמצא הצלע c 
הגובה היורד מ - A אל a נקרא   ha
הגובה היורד מ - B אל b נקרא hb
הגובה היורד מ - C אל c נקרא hc

תיאור הבניה

מ - A חגתי קשת במחוג כלשהו (הגדול מהמרחק בין A ל - a ) . הקשת חתכה את a או את המשכה בנקודות E ו - F.

מ - F חגתי קשת במחוג כלשהו הגדול ממחצית EF.
מ - E חגתי קשת באותו מחוג.
הקשתות נחתכו בנקודה G.
חיברתי GA .
 

AG  a
הורדנו אנך מ - A אל .
האנך הזה חתך את a בנקודה H.
AH הוא הגובה לצלע a.
נבנה את הגובה ל - b.
נוריד אנך מ - B אל b.

מ - B חגתי קשת במחוג כלשהו הגדול מהמרחק של B מ - b.
הקשת חתכה את b ואת המשכו בנקודות K ו - L
מ - K חגתי קשת במחוג הגדול ממחצית KL.
מ - L חגתי קשת באותו מחוג.
הקשתות נחתכו בנקודה Q.
נבנה את הגובה השלישי:                        
הגובה לצלע c.
מ - C נחוג קשת במחוג כלשהו הגדול מהמרחק של C מ - c                                               

הקשת חתכה את הצלע c ואת המשכה בנקודות W ו - X.
מ - W חגתי קשת כלשהי הגדולה ממחצית WX.
מ - X חגתי קשת באותו מחוג.
הקשתות נחתכו בנקודה Z .
חיברתי ZC.
ZC   c
ZC חתך את c בנקודה Y.
הגובה הוא CY.


נדגיש שאורך הגובה הוא אורך האנך מהקדקוד עד למפגש עם הצלע או עם המשכה ולא עד למפגש הקשתות שבעזרתן הורדנו את האנך.

סרטון שמראה כיצד לבנות גובה לצלע במשולשבחזרה לשיעור

הגדרה:
האנך היורד מקודקוד המשולש אל הצלע שמולו, או אל המשכה , נקרא: גובה.
שרטטו משולש חד זוויות   ABC .
הורידו אנך מהקדקוד A  אל הצלע שמולו BC .
כאשר אתם חגים קשת מ  A אל BC ייתכן שנקודות החיתוך שלה עם BC תהיינה בהמשך BC . לשם כך כדאי להאריך את BC .
לדוגמה:
הנקודות KL הן נקודות החיתוך של הקשת שחגנו מ  A .
מנקודות אלה נחוג שתי קשתות שוות שתחתכנה. נחבר את נקודת החיתוך של הקשתות עם הקודקוד A ונקבל אנך שיורד מ  A אל הצלע BC .
גודלו של הגובה נמדד מהקודקוד A עד לנקודת החיתוך של האנך עם הצלע BC ,
כפי שמראה הקו המודגש בשרטוט.

איזה חוק גיליתם לגבי הגבהים?
שלושת הגבהים במשולש חד זוויות נפגשים בנקודה אחת הנמצאת בתוך המשולש. .

שרטטו משולש ישר זווית  ACB .
הורידו אנך מ  A אל BC .
מה גיליתם?
האנך מ  A אל BC כבר משורטט . הניצב AC הוא האנך הזה.
מסקנה:
AC הוא גם ניצב במשולש ישר הזווית ACB והוא גם גובה.
נסו להוריד אנך מ   אל AC .
מה גיליתם?
CB הוא גם ניצב  וגם גובה במשולש ACB.
הורידו אנך מ  C אל הצלע AB .
מסקנה:
שלושת הגבהים במשולש ישר זווית נפגשים בנקודה אחת שהיא קדקוד הזווית הישרה.
שרטטו משולש קהה זווית ABC.
הורידו גובה מ  C אל AB.
השאירו את הקשתות שנעזרת בהן בבניית הגובה, אבל השתדלו לצמצם את היקפן כדי שתוכלו לראות את הגובה.
הדגישו את הגובה, כמו שמודגם בשרטוט.
כדי להוריד את הגובה מהקודקוד A האריכו את הצלע BC .
המנעו מקשתות גדולות מידי, כדי שתוכלו להבחין בגובה, הדגישו את הגובה כמו בשרטוט הבא.
 כדי להימנע מקשתות גדולות מידי חייב הלומד להפעיל בדמיונו אומדן כלשהו כדי שיוכל להעריך את מקום הפגישה של הקשתות.
גם הגובה היורד מ  B אל AC יהיה מחוץ למשולש . בנו אותו בעזרת הסרגל והמחוגה.
הימנעו מקווי עזר גדולים מידי.
חזקו את הגבהים כמו בשרטוט הבא.
שלושת הקווים המושחרים הם הגבהים.


השרטוט כולו, ללא הקשתות ,  ייראה כך:


סרטון שמראה כיצד ניתן למצוא את מפגש הגבהים במשולש

סיכום
 • שלושת הגבהים במשולש קהה זווית נפגשים בנקודה אחת  מחוץ למשולש.
 • אורך הגבהים נמדד רק מהקודקוד עד לצלע שמולו.
 • שניים מהגבהים נפגשים עם המשך הצלעות שמולן ולא עם הצלעות עצמן.
 • הגבהים נפגשים במקומות שונים ביחס למשולש.
 • במשולש חד זוויות הם נפגשים בתוך המשולש.
 • במשולש ישר זווית הם נפגשים בקודקוד של הזווית הישרה  .
 • במשולש קהה זווית הם נפגשים מחוץ למשולש , אבל אנחנו מחשבים את אורכם לא עד לנקודת המפגש , אלא עד לצלע שלהם או עד להמשכה.

המורה,
חוצי הזוויות במשולש ואיך בונים מעגל שחסום במשולש


שיעור מספר 15: חוצי הזוויות במשולש
מעגל חסום במשולשמתוך: ויקיפדיה

בהמשך לעיסוקינו בקווי הלוואי שבמשולש בשיעורינו היום נעסוק בחוצי הזוויות במשולש ואיך בונים מעגל שחסום במשולש.

להורים ולמוריםחוצי הזוויות במשולש נפגשים בנקודה אחת בתוך המשולש בין אם המשולש הוא חד-זוויות, ישר זווית או קהה זווית, לכן מוצגת כאן רק בניה אחת.

כמו בבניות הקודמות, אין מפרטים את תהליכי היסוד בתיאור הבניה, אלא  מסתמכים עליהם. את קווי העזר של הבניות יש להשאיר. התוצר הסופי אמור להיראות בערך כך: 
חוצי הזוויות נפגשים בנקודה אחת, שהיא מרכז המעגל החסום. רדיוס המעגל החסום הוא המרחק שבין המרכז לבין נקודת המפגש (נקודת ההשקה) של המעגל עם צלעות המשולש. צלעות המשולש משיקות למעגל. 

רצוי לתת לילדים לבנות את חוצי הזוויות גם במשולש ישר זווית וגם במשולש קהה זווית, כדי שיראו שבכל שלושת סוגי המשולשים נקודת המפגש של חוצי הזוויות היא בתוך המשולש.בחזרה לשיעור

ניזכר מהו חוצה זווית.

הגדרה:
חוצה זווית הוא ישר שעובר דרך קודקוד הזווית וחוצה אותה לשתי זוויות ששוות זו לזו
מורה: בשיעור מספר 9 ראינו שאנחנו יכולים לחצות זווית באמצעות קיפול. בשיעור מספר 12 עסקנו בבניית חוצה זווית בסרגל ובמחוגה. אני מבקש מהתלמידים לכתוב על הלוחות המחיקים האישיים את שלבי הבנייה של חוצה זווית ולהציג. אני מזכיר שנהוג לסמן זוויות באותיות יווניות אז סימנתי אותה באות היוונית אַלְפָא

[התלמידים כותבים, ובה בעת, אני עובר ביניהם כדי למצוא מי מתקשה, מי אינו יודע לאתר את מה שעשינו בשיעור ההוא, מי יודע לכתוב את השלבים גם ללא עיון במחברת ומי זקוק לעיון וכך הלאה] -- התלמידים מציגים את השלבים שכתבו על גבי הלוחות המחיקים האישיים.

תיאור של אחד התלמידים את שלבי בניית חוצה הזוויות

[אחד התלמידים מתבקש לקרוא בקול את השלבים, תלמיד אחר כותב זאת על הלוח ומשרטט -- הכיתה דנה בניסוח ובנכונות]. 1. נתונה זווית α שאותה אחצה לשני חלקים שווים
 2. מהקדקוד A של הזווית  α  חגתי קשת במחוג כלשהו
 3. הקשת חתכה את שוקי הזווית בנקודות C ו - D
 4. מ - C חגתי קשת במחוג כלשהו שגדול מאורך הקטע CD
 5. וגם מ - D חגתי קשת באותו מחוג
 6. הקשתות נחתכו בנקודה F
 7. חיברתי קטע FA
 8. FA חוצה את  α

חוצי הזוויות במשולש


 1. שרטטו משולש חד זוויות
 2. חצו את זוויותיו בעזרת מחוגה וסרגל
 3. מה גיליתם?

שלושת חוצי הזוויות במשולש חד זוויות נפגשים בנקודה אחת הנמצאת בתוך המשולש

 1. שרטטו משולש ישר זווית חצו את זוויותיו בעזרת מחוגה וסרגל
 2. חזרו על אותה הפעולה במשולש קהה זווית.
 3. מה גיליתם?

גם במשולש חד זוויות, גם במשולש ישר זווית וגם במשולש קהה זווית שלושת חוצי הזוויות נפגשים בנקודה אחת שנמצאת בתוך המשולש
הגדרה:
מעגל שיש לו נקודת מגע אחת עם כל צלע של המשולש ושכל יתר נקודותיו נמצאות בתוך המשולש הוא מעגל חסום, כי המשולש חוסם אותו מכל עבר.

נקודת מפגש שלושת חוצי הזוויות היא מרכז המעגל החסום של המשולש

היעזרו בנקודות המפגש לשרטוט המעגלים החסומים במשולשים ששרטטתם.

משיקים למעגל

הגדרה:


ישר שיש לו נקודה משותפת יחידה עם המעגל נקרא משיק למעגל.
הנקודה המשותפת של המשיק והמעגל נקראת נקודת השקה.


סמנו את נקודות ההשקה (מהמילה נשיקה) של המעגל החסום על צלעות המשולש (נקודות ההשקה הללו הן הנקודות שמשותפות גם למעגל החסום במשולש וגם למשולש)


בדקו (בעזרת מחוגה וגם בעזרת סרגל) שהמרחק מקודקוד במשולש לכל אחת משתי נקודות ההשקה עם המעגל החסום שעל שוקיו הוא שווה.
שני משיקים למעגל היוצאים מנקודה משותפת שווים באורכם (מהנקודה המשותפת עד לנקודות ההשקה)


סיכום 1. בנינו חוצי זוויות במשולש
 2. שלושת חוצי זוויות המשולש נפגשים בנקודה אחת שבתוך המשולש
 3. נקודת מפגש חוצי זוויות המשולש הוא מרכז המעגל החסום במשולש
 4. שני משיקים למעגל היוצאים מנקודה משותפת שווים באורכם (מהנקודה המשותפת עד לנקודות ההשקה)
התרשים מתוך: מכון ויצמן, מתמטיקה משולבת, ט', יחידה 25

המורה,
שלמה יונהיום חמישי, 26 באפריל 2012

אנכים אמצעיים במשולש ו-איך למצוא את מרכז המעגל החוסם

קובץ:Circumcentre.svg
מעגל חוסם משולש
מתוך ויקיפדיה
שיעור מספר 14: אנכים אמצעיים במשולש ו-איך למצוא את מרכז המעגל החוסם

בהמשך לעיסוקינו בקווי הלוואי שבמשולש בשיעורינו היום נעסוק באנכים אמצעיים במשולש ובפרט:
 • מהם אנכים אמצעיים?
 • כיצד בונים אנכים אמצעיים? 
 • מה עושים באנכים אמצעיים? 
 • מהו מעגל חוסם? 
 • כיצד בונים מעגל חוסם?

בניית אנך אמצעי לקטע
מתוך: ויקיפדיה
אנכים אמצעיים


את האנך האמצעי ואת אופן בנייתו פגשנו כבר בשיעור מספר 11. ניזכר בהגדרה:

הגדרה:
אנך אמצעי לקטע הוא ישר שמאונך לקטע וחותך את הקטע באמצע

במשולש חד זוויות
בניית מעגל חוסם
למשולש חד זוויות

 1. שרטטו משולש חד זוויות 
 2. בנו לכל אחת מצלעותיו אנך אמצעי
נתון משולש ABC חד זוויות ויש לבנות את שלושת האנכים האמצעיים ואת המעגל החוסם של המשולש. תיאור בניה:
 1. בניתי אנך אמצעי לכל צלע של המשולש.
 2. חגתי את המעגל החוסם של המשולש.
נמצא ששלושת האנכים האמצעיים נפגשים בנקודה אחת שנמצאת בתוך המשולש
במשולש ישר זווית
 1. שרטטו משולש ישר זווית 
 2. שרטטו את שלושת האנכים האמצעיים של צלעות המשולש
 3. היכן נמצאת הפעם נקודת מפגש שלושת האנכים האמצעיים?
נתון משולש ישר זווית ABC.
בניית מעגל חוסם
למשולש ישר זווית
יש לבנות את שלושת האנכים האמצעיים ואת המעגל החוסם את המשולש.

תיאור הבניה:
 1. בניתי לכל צלע אנך אמצעי.
 2. שלושת האנכים האמצעיים נפגשו באמצע היתר.
 3. מאמצע היתר חגתי קשת ברדיוס השווה למחצית היתר.
 4. חגתי את המעגל החוסם את המשולש ABC.
נקודת המפגש של שלושת האנכים האמצעיים נמצאת על היֶתֶר.
נקודת המפגש של שלושת האנכים האמצעיים נמצאת באמצע היֶתֶר.

(לצלע שמול הזווית הישרה אנו קוראים היֶתֶר)

במשולש קהה זווית

 1. שרטטו משולש קהה זווית
 2. שרטטו את שלושת האנכים האמצעיים של צלעות המשולש
 3. בניית מעגל חוסם
  למשולש קהה זווית
 4. היכן נמצאת הפעם נקודת מפגש שלושת האנכים האמצעיים?
נתון משולש קהה זווית ABC. נבנה מעגל חוסם למשולש קהה זווית. יש לבנות את שלושת האנכים האמצעיים ואת המעגל החוסם. 

תיאור הבניה:

 1. העמדתי אנך אמצעי לכל אחת מצלעות המשולש.
 2. שלושת האנכים האמצעיים נפגשו בנקודה O שנמצאת מחוץ למשולש.
 3. הנקודה O היא מרכז המעגל שחוסם את המשולש ABC. 
 4. רדיוס המעגל החוסם הוא  OB = OC = OA

שלושת האנכים האמצעיים במשולש קהה זווית נפגשים בנקודה אחת הנמצאת מחוץ למשולש
מסקנות ביניים

סכמו את מה שמצאתם לגבי האנכים האמצעיים

שלושת האנכים האמצעיים במשולש נפגשים בנקודה אחת. במשולש חד זוויות נקודת המפגש של שלושתם– בתוך המשולש, במשולש ישר זווית היא על היתר ובמשולש קהה זווית היא מחוץ למשולש.

בניית המעגל החוסם

שרטטו עוד משולש חד זוויות ובנו לו את שלושת אנכיו האמצעיים.

מדדו באמצעות מחוגה את מרחק נקודת המפגש של האנכים האמצעיים מאחד מקדקודי המשולש.
בדקו באותו אופן את מרחק הנקודה הזאת מיתר קדקודי המשולש.

מפתח המחוגה נקבע על ידי המרחק שבין נקודת מפגש האנכים האמצעיים לבין אחד הקודקודים -- נשתמש באותו המפתח כדי לבדוק שהמרחק שבין נקודת מפגש האנכים האמצעיים לבין כל אחד משני הקודקודים הנותרים במשולש זהה.

כל הקדקודים נמצאים במרחק שווה מנקודת המפגש של האנכים האמצעיים.

המסקנה:
אפשר להעביר מעגל שמרכזו בנקודת מפגש האנכים האמצעיים וכל קדקודי המשולש יהיו על המעגל הזה.

שרטטו את המעגל הזה ובדקו אם אכן שלושת קדקודי המשולש מצויים עליו.
בניתם את המעגל החוסם של המשולש.

הנה סרטון שבו מודגמת בניית מעגל חוסם למשולש בעזרת סרגל ומחוגה:

ועוד אחד:
הגדרה:
מעגל ששלושת קדקודי המשולש מצויים עליו הוא מעגל חוסם של המשולש.
כל נקודות המשולש, חוץ מהקדקודים, מצויות בתוך המעגל החוסם.

שרטטו משולש קהה זווית ובנו את המעגל החוסם שלו.

שרטטו משולש ישר זווית ובנו את המעגל החוסם שלו.

סיכום

 • נקודת המפגש של שלושת האנכים האמצעיים היא מרכז המעגל החוסם.
 • במשולש חד זוויות מרכז המעגל החוסם נמצא בתוך המשולש.
 • במשולש ישר זווית מרכז המעגל החוסם נמצא באמצע היתר.
 • במשולש קהה זווית מרכז המעגל החוסם נמצא מחוץ למשולש .שאלה לסיום

לפניכם משולש ישר זווית ושמות צלעותיו. השתמשו בשמות הצלעות שלו כדי לענות על השאלה הבאה:

מהו הרדיוס של המעגל החוסם משולש ישר זווית?

פתרון:
רדיוס המעגל החוסם שווה למחצית היתר.

[בגיאומטריה אותה התופעה מנוסחת במשפט: זווית היקפית במעגל הנשענת על הקוטר היא זווית ישרה.]


המורה,

יום שישי, 20 באפריל 2012

תיכונים במשולש ואיך למצוא את מרכז הכובד שלו

שיעור מספר 13: תיכונים במשולש

בשיעור שלנו היום נעסוק בתיכונים במשולש. תיכונים במשולש הם סוג אחד מתוך מספר סוגים של קווי לוואי במשולש

קובץ:Circumcentre.svg
מעגל חוסם משולש
(מתוך ויקיפדיה)
למשולשים יש 4 סוגים של קווי לוואי:
 1. תיכונים 
 2. אנכים אמצעיים 
 3. גבהים
 4. חוצי זוויות


לכל אחד מהסוגים יש תכונות משלו.
לקווי הלוואי חשיבות מעשית: 
 • מפגש האנכים האמצעיים הוא גם מרכז המעגל החוסם 
 • מפגש חוצי הזוויות הוא גם מרכז המעגל החסום
 • הגבהים ישמשו אותנו בחישובי שטחים 
 • מעגל חסום במשולש(מתוך ויקיפדיה)
 • התיכונים ישמשו אותנו בהבנת יחסים בין קטעים (להורים ולמורים: מפגש שלושת התיכונים הוא מרכז הכובד של המשולש.)היום נעסוק, כאמור בתיכונים במשולש.


מה פירוש המילה תיכון בעברית ומה הקשר שלה למושגים שיש בהם את המילה תיכון, כמו למשל, המזרח התיכון או בית ספר תיכון? 
תיכון בעברית משמעותו אמצע או מרכז.
בית ספר תיכון נקרא כך כי זה השלב שבאמצע בין מערכת החינוך הבסיסית: בית ספר יסודי וחטיבת הביניים לבין מערכת החינוך הגבוהה: האוניברסיטה.
הים התיכון נקרא כך משום שהוא בין שלוש יבשות: אסיה ממזרח, אירופה מצפון ואפריקה מדרום.
המזרח התיכון נקרא כך כי כשנטבע המונח האזור היה ממזרח למה שהיה מקובל בזמנו כמרכז העולם, מערב אירופה, אם כך, זאת מערכת ההתייחסות ולכן, מזרח אירופה היתה המזרח ה"קרוב", מדינות יפן וסין היו ב-"מזרח הרחוק" ולפיכך ישראל, סוריה וכו' הן במזרח התיכון.
הגדרה: קטע שמחבר קודקוד עם אמצע הצלע שמולו הוא תיכון
כמה תיכונים במשולש?

יש שלושה תיכונים במשולש. לכל זוג של צלע והקודקוד שמולה יש תיכון אחד

נלמד כיצד לשרטט אותם במשולשים מסוגים שונים:

במשולש חד זוויות
 1. שרטטו משולש חד זוויות
 2. בעזרת הבנייה של חציית קטע מצאו את האמצע של צלע אחת במשולש. (היה לנו שיעור שעסק בחציית קטע: שיעור מספר 11)
 3. חברו בקו ישר את נקודת האמצע שמצאתם עם הקודקוד שמול הצלע שחציתם
 4. הקטע הזה הוא התיכון

חזרו על הפעולה הזאת גם לגבי צלעות אחרות. מה גיליתם?
שלושת התיכונים במשולש נפגשים בנקודה אחת
מסקנה:
במשולש חד זווית שלושת התיכונים נפגשים ב נקודה אחת. נקודת המיפגש נמצאת בתוך המשולש 
במשולש קהה זווית
 1. שרטטו משולש קהה זווית
 2. שרטטו את שלושת תיכוניו
מה אתם יכולים לומר עליהם?
גם במשולש קהה זווית שלושת התיכונים נפגשים בנקודה אחת הנמצאת בתוך המשולש
במשולש ישר זווית
 1. שרטטו משולש ישר זווית ואת שלושת תיכוניו.

במשולש ישר זווית שלושת התיכונים נפגשים בנקודה אחת שנמצאת בתוך המשולש
מסקנה כוללת:

שלושת התיכונים במשולש נפגשים בנקודה אחת הנמצאת בתוך המשולש בין אם הוא חד זוויות או ישר זווית או קהה זווית.
יחסים

נקודת מפגש התיכונים מחלקת כל תיכון לשני קטעים. קטע אחד קרוב יותר לקודקוד וקטע שני רחוק ממנו. 
בדקו את היחס בין שני הקטעים האלה במשולש חד הזווית. כיצד? אפשר למדוד את אורך החלקים בסרגל ואפשר להשתמש במחוגה לצורך זה. מי שמשתמש במחוגה מודד בעזרתה את אורך הקטע שסמוך לקודקוד. מנקודת החיתוך של התיכונים הוא מציין פעם אחת על ידי קשת את אורך הקטע שמדד ואחר כך הוא מבחין שפעמיים הקטע הקרוב לקודקוד מוכל בקטע הרחוק ממנו.

התלמידים ימדדו ויתרשמו בשתי הדרכים,  כדי לבסס את מושג היחס. 

מה מצאתם?
הקטע הרחוק מהקודקוד קטן פי 2 מהקטע הקרוב אליו
ייתכנו גם ניסוחים אחרים, כמו:

היחס בין הקטע הקרוב לקודקוד לבין הקטע הרחוק ממנו הוא 2 ל-1 (ונכתוב שהיחס הוא 2:1)
או:
נקודת המיפגש של התיכונים מחלקת כל אחד מהם לשני קטעים כך שאורך הקטע שרחוק מהקודקוד שווה למחצית אורך הקטע שקרוב אליו
חזרו ובחנו את היחס הזה במשולש ישר זווית.
מה מצאתם?
אותו יחס קיים גם בתיכונים של המשולש ישר הזווית
שערו מה יהיה היחס הזה במשולש קהה זווית ובחנו את השערתכם על ידי מדידה.
גם בו נמצא אותו היחס בין חלקי התיכון
נסחו את החוק שמצאתם לגבי נקודת המפגש של התיכונים:

גם במשולש חד זוויות, גם במשולש ישר זווית וגם במשולש קהה זווית שלושת התיכונים נפגשים בנקודה אחת הנמצאת בתוך המשולשנקודה זאת מחלקת כל אחד מהתיכונים לשני חלקים כך שהחלק הקרוב לקודקוד גדול פי 2 מהחלק הרחוק ממנו

סיכום

למדנו היום על התיכון במשולש, כיצד למצוא וכיצד לבנות אותו.
למדנו על מפגש התיכונים במשולש.
למדנו שמפגש התיכונים במשולש מחלק כל תיכון ביחס של 2:1

המורה,